Byggeprosessen

Huset rives i 2016. Film og foto: Dag Sand.

På disse sidene vil du kunne følge byggeprosessen fremover.

  • «Huset» fikk et tilskudd på 3 millioner fra musikkutstyrsordningen, med krav om 1 million i eget bidrag
  • Prosjektet fikk 500 000 fra Kongsvinger kommune og 500 000 i støtte fra Sparebank 1 Østlandet
  • Anders Hauger ved Arkitektlaget har tegnet nytt øvingslokale i Norskogveien med til sammen 13 øvingsrom
  • Etter en anbudsrunde er Ø.M. Fjeld valgt som entreprenør
  • En egen byggekomite ledet av styret står for arbeidet med byggingen