Historie

«Huset» i Østre Solørvei ble ungdomshus i 1982, under navnet Kongsvinger Aktivitetssenter. Det hadde vært en filial av teknisk etat i Kongsvinger kommune, og var en gammel toetsjers villa.

Heart of Mary øver på Huset i oktober 1986. Fra venstre Denis Decay, Anders Bøhnsdalen, Levi Henriksen og Kai Tønnesen. Foto: Finn Aasum.

En rekke band har øvd her i perioden 1982-2016 og det er gitt ut to CD-er: «Huset – 13 år å nåde» i 1995 og «Dansbare Takras og andre lekkerbiskener» ved 25-årsjubileet i 2007. Begge ble gitt ut på A Rose for Emily Records.

Awful Shit med Viggo Engelstad, Stian Lund, Luis Thorsberg og Ole Johnny Jonsrud (foran) på Huset.

I 1997 mottok daværende styre med Henrik Strømme og Even Finsrud i spissen Kongsvinger kommunes kulturpris. I 2012 feiret Huset 30-årsjubileum med stor konsert i Rådhusets festsaler.

KongsvingerKulturTV:

Huset i Østre Solørvei ble revet i 2016, og planene for et nytt hus satt i gang.