Om Huset

Hovedformålet med Kongsvinger Aktivitetssenter – Huset er:

 • Å tilby øvingslokaler/musikkrom til musikere/musikanter i Kongsvinger-regionen
 • Å fremme musikkultur gjennom ulike aktiviteter/uttrykksformer
 • Virke for et aktivt, kreativt og rusfritt musikkmiljø

Disse hovedformålene gjelder for alle aspekter av for foreningens virksomhet, og er grunnleggende for klubbens eksistens.

Klubbens aktiviteter skal være:

 • Å tilby øvingslokaler/musikkrom til musikere/musikanter
 • Å arrangere kurs, konserter og lignende som faller innenfor foreningens rammer
 • Tilby instruksjon og veiledning for Aktivitetssenterets/”Huset”s medlemmer som
  ønsker/har behov for dette
 • Virke for et aktivt og levende musikkmiljø. Det vil bli lagt vekt på å stimulere og
  utvikle lokale krefter

Foreningen er et ikke-kommersielt foretak. Dette gjelder både drift og aktiviteter. Alle
inntekter skal komme foreningens medlemmer til gode.

Styre per mai 2022:
Dag Sand (leder)
Lars Ovlien (kasserer)
Unnveig Aaserud Stokke
Kjetil Foseid
Per Andreas Brinck Strøm
Hamdi Mejri Tønnesen

Vara: Charlotte Fossum og Ole Johnny Snekkerbakken