Husets regler

Plikter:

 • Alle som benytter øvingsrommene på Huset må være medlem i Kongsvinger Aktivitetssenter/Huset.
 • Alle plikter å melde fra umiddelbart om tap av nøkler og/eller nøkkelbrikke.
 • Alle medlemmer skal sette seg inn i husordensregler, brannrutiner og gjøre seg kjent med rømningsveier.
 • Ytterdørene skal alltid være låst.
 • Begge dørene til øvingsrommet skal alltid være lukket, både mens man øver og etter endt øving.
 • Man plikter å informere om eventuelle skader på inventar eller teknisk utstyr.
 • Leietaker plikter å erstatte tapt eller ødelagt utstyr og inventar.
 • Alle plikter å holde orden i rom og fellesarealer. Lokalene skal til enhver tid holdes ryddige og rene, og avfall skal sorteres. Normalt restavfall legges i merkede søppelkasser i fellesarealene. Spesialavfall og avfall av ekstraordinært omfang må leveres på en gjenvinningsstasjon.

Forbud:

 • Det er ikke tillatt å drive annen virksomhet på Huset, enn musikkøving.
 • Det er ikke tillatt å flytte foreningens utstyr ut av lokalene.
 • Det er ikke tillatt å nyte noen form for rusmidler på Huset.
 • Det er ikke tillatt å røyke i Husets øvingsrom eller fellesareal.Det er ikke tillatt å overnatte på Huset
 • Det er ikke tillatt å ha med dyr på Huset.
 • Det er ikke tillatt å ha vannkoker, kaffetrakter o.l. inne på øvingsrommet.
 • Det er ikke tillatt å lage hull i vegger og tak til oppheng av bilder og plakater.
 • Det er ikke tillatt å lime noe fast på vegger eller tak.
 • Det er ikke tillatt med noen form for åpen ild (f.eks. stearinlys).
 • Det er ikke tillatt å låne ut eller overlate nøkler og kodebrikke til utenforstående.
 • Det er ikke tillatt å lagre noe i fellesarealene. Eventuelle hensatte gjenstander vil bli fjernet for eiers risiko og regning.
 • Utenforstående har ikke oppholdstillatelse på Huset.