Leie rom?

Foreløpig romfordeling av det nye øvingslokalet, med bestilte rom merket med rødt og ungdomsrommet og det store backline-rommet er merket med grønt (med forbehold om endringer).

«Huset 2.0» inneholder sju øvingsrom på drøyt 30 m² og seks øvingsrom på i underkant av 20 m². Det er små variasjoner i romstørrelsene. Utleie skal foregå etter selvkostprinsippet, og vi planlegger å tilby litt «vaktmestertjenester», siden det erfaringsmessig er vanskelig med vedlikehold på dugnadsbasis.

Her finner du foreløpige priser for leie av rom

Merk: Prisen vil være per rom, så det kan gjerne være tre band eller ti personer som deler på den kostnaden. Rommet vil være tilgjengelig 24/7 med elektronisk adgangskontroll. Vi jobber for å få disse summene så lave som mulig.

Ønsker du å melde interesse for å leie rom? Send oss en e-post.

Slik ser ungdomsrommet ut. Det leies ut rimelig til unge utøvere og har både sanganlegg, backline og keyboard.