Priser

Huset 2.0 består av sju store og seks små rom. Alle må være innstilt på å dele hvis det er stor pågang på rommene, men det vil være mulig å avtale hvem du/dere deler med. De store rommene vil deles først. Vi er innforstått med at det bør være et godt samarbeidsklima for å dele lokaler. Vi leier ut etter førstemann-til-mølla-prinsippet, og medlemmer av Kongsvinger Aktivitetssenter – Huset vil bli prioritert.

Dette ligger i prisen utover rommet:

  • Et sanganlegg per rom, med to mikrofoner, stativer og kabler
  • Elektrisitet
  • Ventilasjon
  • Forsikring av bygg og innbo tilhørende Kongsvinger Aktivitetssenter
  • Tilgang til fellesarealer

Ønsker du å melde interesse for å leie rom? Send oss en e-post.

Leiepris helt rom 29,9 m² kr 2650 per måned
Leiepris helt rom 19,9 m² kr 1930 per måned
  • Utleiepriser er per rom uavhengig av antall medlemmer i bandet.
  • Det kreves to måneders depositum per leietaker, som tilbakebetales ved leiekontraktens slutt.
  • Leieavtalene vil ha to måneders gjensidig oppsigelse.

Målet med «Huset 2.0» er å leie ut til selvkost. Årlige utgifter inkluderer forrenting av bygningsmasse som ikke dekkes av tilskudd til å bygge selve øvingsrommene, forsikring, kommunale avgifter og andre driftsutgifter. Dagens priser er basert på det vi vet i dag, og vi vil justere prisene fortløpende. Styret i foreningen vil jobbe for å skaffe midler som kan bidra til å holder kostnadene nede, inkludert egne arrangementer.

Tilbud til unge utøvere
Vi vil leie ut minst ett lite rom til kr 460 per måned for et halvt rom, forutsatt at alle medlemmer i bandet er under 22 år. Dette for å gi en ekstra oppmuntring til unge utøvere. I tillegg har Scene U tre rom tilgjengelig for lokale barne- og ungdomsband.