Innkalling til årsmøte 2021

Innkalling til ordinært årsmøte i Kongsvinger aktivitetssenter/Huset. Årsmøtet har vært utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Sted: Huset, fellesområdet
Møtetidspunkt: tirsdag 21. september kl. 19:00

Saksliste til årsmøtet:

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/19 Valg av møteleder

Sak 03/19 Valg av protokollfører og en til å undertegne protokoll.

Sak 04/19 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2020

Sak 05/19 Godkjenning av budsjett 2021/2022 og årskontingent 2022

Sak 06/19 Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité

Sak 07/19 Innkomne saker

Saker til behandling sendes innen 7. september 2021 på e-post til hei@huset-kongsvinger.no

Komplett saksliste vil i henhold til vedtektene være tilgjengelig på våre hjemmesider senest 14. september 2021. Vi minner samtidig om medlemskontingent for 2021 på 200 kroner per år. Du kan Vippse på Vipps-nummer 107609 eller sette inn på konto 1822 18 47101. Bruker du Vipps må du først velge “Kjøp noe” og deretter taste inn nummeret.

Er du ikke medlem? Meld deg inn her. Vi minner om at du må være medlem for å leie øvingslokaler, og for å ha møte og stemmerett på årsmøtet i foreningen.