Innkalling til årsmøte 2019

Innkalling til ordinært årsmøte i Kongsvinger aktivitetssenter/Huset

Sted: Huset, fellesområdet
Møtetidspunkt: onsdag 20. mars kl. 19:00

Saksliste til årsmøtet:Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste6

Sak 02/19 Valg av møteleder

Sak 03/19 Valg av protokollfører og en til å undertegne protokoll.

Sak 04/19 Godkjenning av årsmelding og årsregnskap 2018

Sak 05/19 Godkjenning av budsjett 2019 og årskontingent 2019

Sak 06/19 Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité

Sak 07/19 Innkomne saker

Saker til behandling sendes innen 6. mars 2019 på e-post til sand@east.no, eller til Dag Sand, Njårdsvei 8, 2214 Kongsvinger

Komplett saksliste vil i henhold til vedtektene være tilgjengelig på våre hjemmesider senest 13. mars 2019. Vi minner samtidig om medlemskontingent for 2019 på 200 kroner per år. Du kan Vippse på Vipps-nummer 107609 eller sette inn på konto 1822 18 47101. Bruker du Vipps må du først velge “Kjøp noe” og deretter taste inn nummeret.

Er du ikke medlem? Meld deg inn her. Vi minner om at du må være medlem for å leie øvingslokaler, og for å ha møte og stemmerett på årsmøtet i foreningen.